Вашиот маркетинг буџет може да го искористите со закуп на простор на нашиот веб-сајт. Флексибилни сме и дозволуваме менување на вашата реклама во текот на периодот на закуп на простор.

ПОЗИЦИЈА И ГОЛЕМИНА НА ГОЛЕМ БАНЕР

ПОЗИЦИЈА И ГОЛЕМИНА НА МАЛ БАНЕР

ПОЗИЦИЈА И ГОЛЕМИНА НА СТРАНИЧЕН БАНЕР

ПРЕДНОСТИ НА ИНТЕРНЕТОТ КАКО НОВ МАРКЕТИНГ МЕДИУМ

Резултатите се брзи и неспоредливи во однос на другите маркетинг медиуми.
Поставувањето на вашиот маркетинг креатив трае брзо и вие сте видливи за многу кратко време.
Дозволено е менување на вашата реклама за време на периодот кој е закупен од ваша страна.
Нема дополнителни трошоци за промена на нова реклама.
Рекламата е достапна 24/7 на секаде околу светот, без локациски ограничувања.
Вашата реклама може да ја направите да биде интерактивна за да добиета успешна кампања.
Вашите пари ќе вреадт повеќе во однос на останатите маркетинг медиуми.

Контактирајте нѐ