Претседател на СКТМ го потшиша Глобалниот Етички кодекс за Туризам за одговорен и одржлив туризам пропишан од СТО при Обединетите нации

Претседателот на Стопанската Комора за Туризам на Македонија г-ѓа Лела Крстевска го потпиша Кодексот со кој се вброивме во 40 земји во Светот кој го потпишале овој докумет. Со овој Кодекс приватниот сектор преку Комората се обврзува дека ќе ги почитува и промовира 10 принципи за одржлив и одговорен туризам.

Прочитај повеќе