Работилница на МОН и Британски Совет

Министерство за образование и наука во соработка со Британскиот Совет во Македонија, од 23-25 септември 2015 год, во Центарот за конференции и студии при НУБ „Св. Климент Охридски“, ќе одржи обука за работодавачите од Секторот туризам и преставници од средните стручни училишта со цел да се нагласи незаменливото учество на работодавачите во процесот

Прочитај повеќе