СКТМ на четвртата меѓународна научна конференција - Tourism as a Generator of Employment

Од 30.05 - 01.06.2019 година во Врњачка Бања, Република Србија, беше одржана четвртата меѓународна научна конференција за развој на туризмот на која конференција извршната директорка на СКТМ, г-ѓа Биљана Пејоска Ристеска презентираше стручен труд "Stakeholders in sustainable tourism development".

Прочитај повеќе