8та по ред Саемска Манифестација -ЕXPO Barcelos

СКТМ преку Извршната директорка г-ѓа Биљана Пејоска Ристеска беше учесник на 8та по ред Саемска Манифестација -ЕXPO Barcelos,11-13.10. 2019

Прочитај повеќе

СКТМ на четвртата меѓународна научна конференција - Tourism as a Generator of Employment

Од 30.05 - 01.06.2019 година во Врњачка Бања, Република Србија, беше одржана четвртата меѓународна научна конференција за развој на туризмот на која конференција извршната директорка на СКТМ, г-ѓа Биљана Пејоска Ристеска презентираше стручен труд "Stakeholders in sustainable tourism development".

Прочитај повеќе

Одржана обука во рамките на проектот Cheese And Wine And Tourism Will Shine

Од 22.05 - 29.05.2019 година во Софија, Република Бугарија, беше одржана обука во рамките на проектот "Cheese And Wine And Tourism Will Shine" од програмата Еразмус+, K2 - Национална агенција за образовни програми и мобилност во Скопје при Европската комисија во Брисел за вмрежување на дигитална платформа на туристичките компании.

Прочитај повеќе