Претседател на СКТМ го потшиша Глобалниот Етички кодекс за Туризам за одговорен и одржлив туризам пропишан од СТО при Обединетите нации

Претседателот на Стопанската Комора за Туризам на Македонија г-ѓа Лела Крстевска го потпиша Кодексот со кој се вброивме во 40 земји во Светот кој го потпишале овој докумет. Со овој Кодекс приватниот сектор преку Комората се обврзува дека ќе ги почитува и промовира 10 принципи за одржлив и одговорен туризам.

Прочитај повеќе

Tуристички филмски фестивал во Загреб

Од 3-5 јули во Загреб Република Хрватска ќе се оддржи меѓународниот туристички филмски фестивал ,,ZAGREB TOURFILM FESTIVAL,, под покровителство на Претседателот на Република Хрватска, Иво Јосиповиќ.

Прочитај повеќе

Oдбележување на јубилеј пет годошно постоењена Стопанска комора за туризам на Македонија

На 30 март 2013 година во Конференциската сала –Ресторан Воденица-Mulino, во рамките на Свечената седница на Стопанската Комора за Туризам по повод одбележување на јубилеј пет годошно постоење се организираше настан ,,Отворено со Владата на Република Македонија,,.

Прочитај повеќе