Актуелно

Барање до Министерство за Економија ,Втор сет Предлог мерки од СКТМ

Доставување барање од Стопанска Комора за Туризам на Македонија - СКТМ до Министерството за Економија и Секторот Туризам за прифаќање на Предлог мерки со поддршка за подолг рок на дејноста Туризам.

Прочитај повеќе

Преземени активности од СКТМ за време на здравствената криза од COVID19

На ден 09.06.2020г. претставници на СКТМ остварија средба со Министерот за Економија г-дин Крешник Бектеши, во врска целокупната ситуација во дејноста настаната по прогласување пандемија од Ковид – 19, а со цел пренесување на ставовите на туристичкото стопанство, и давање на дополнителни конкретни предлог - мерки.

Прочитај повеќе

Работната група на СКТМ во Штип со Барање до релевантните институции за измени и дополнување на правилниците за изведување ученички екскурзии

Превозниците и туристички агенции бараат измени во Правилникот за организирање училишни екскурзии.

Прочитај повеќе