Работилница на МОН и Британски Совет

Министерство за образование и наука во соработка со Британскиот Совет во Македонија, од 23-25 септември 2015 год, во Центарот за конференции и студии при НУБ „Св. Климент Охридски“, ќе одржи обука за работодавачите од Секторот туризам и преставници од средните стручни училишта со цел да се нагласи незаменливото учество на работодавачите во процесот

Прочитај повеќе

Стопанската Комора за Туризам на Македонија ги зголемува активностите и членството

Во период од 21-23 Ноември, 2014 година, во Хотел Молика, Стопанска Комора за Туризам на Македонија, го одржа Единаесеттото Собрание, во чии рамки беше организиран и форумот на тема “Меѓусебна соработка на чинителите во туризмот за рецептивен и иницијативен туризам маркирајќи ги проблемите и барајќи решенија и предлози за нив”.

Прочитај повеќе

Претседател на СКТМ го потшиша Глобалниот Етички кодекс за Туризам за одговорен и одржлив туризам пропишан од СТО при Обединетите нации

Претседателот на Стопанската Комора за Туризам на Македонија г-ѓа Лела Крстевска го потпиша Кодексот со кој се вброивме во 40 земји во Светот кој го потпишале овој докумет. Со овој Кодекс приватниот сектор преку Комората се обврзува дека ќе ги почитува и промовира 10 принципи за одржлив и одговорен туризам.

Прочитај повеќе