Одржана обука во рамките на проектот Cheese And Wine And Tourism Will Shine

Од 22.05 - 29.05.2019 година во Софија, Република Бугарија, беше одржана обука во рамките на проектот "Cheese And Wine And Tourism Will Shine" од програмата Еразмус+, K2 - Национална агенција за образовни програми и мобилност во Скопје при Европската комисија во Брисел за вмрежување на дигитална платформа на туристичките компании.

Прочитај повеќе

Одржана втора обука од мобилноста за сомелиери

Одржана втората обука во рамките на проектот од програмата Ерзамус плус, Клучна акција 2-К2 добиен преку Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Скопје "Cheese and wine and Tourism will shine".

Прочитај повеќе