В.Д. ПРЕТСЕДАТЕЛ
Димитар Кашиков
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ
Борче Стевчевски
ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ
Димитар Кашиков
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА Н.О.
Родне Ташева
ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР
N/A


РЕДЕН БРОЈ ИМЕ НА КОМПАНИЈА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ
Емил Димитровски
Атлас Корпорејшн
Претседател на У.О.
1 Џемаил Јусуфи
Елем Турс
Член
2 Бранко Карески
Бран
Член
3 Горан Јошевски
ЈК Травел
Член
4 Божана Ордева
Мартин Пан
Член
5 Ивона Јакимовска
Камелија Турс
Член
6 Зоран Ѓоршевски
Ана Турс
Член
7 Славица Кашикова
Кашиков турс
Член
8 Андонов Лефтер
Македонија Сообраќај
Член
9 Цветко Андреевски
ФТУ - Охрид
Член
10 Александар Чоневски
Игуана
Член

РЕДЕН БРОЈИМЕ НА КОМПАНИЈАОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ
Родне Ташева
Супер Травел
Претседател на Н.О.
1 Даниел Самарџиски
Скобул Интернатионал
Член
2 Никола Ефтимов
Т.А. Медитеран
Член

РЕДЕН БРОЈИМЕ НА КОМПАНИЈАСЕКТОР
1 Ивона Јакимовска
Сектор Туроператори и Туристички агенции
2 Зоран Ѓоршевски
Сектор Превозници
3 Проф.Цветко Андреевски
Сектор Образовни институции
4 N/A
Сектор Туристички водичи и придружници
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14