ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

Тука може да ги погледнете и преземете сите документи кои се поврзани со работењето на Стопанска Комора за Туризам на Македонија.
Додадено на дата: 15.03.2013

Додадено на дата: 02.10.2012

Додадено на дата: 12.02.2010

Додадено на дата: 18.11.2008

Додадено на дата: 18.07.2008

Додадено на дата: 16.07.2008

Додадено на дата: 11.07.2008

Додадено на дата: 26.01.2006

Додадено на дата: 26.01.2006