ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ

Стопанска Комора за Туризам на Македонија (СКТМ) не е даночен обврзник така да посочените цени се комплетни.
ВИД НА УСЛУГА ЦЕНА ЗА ЧЛЕНКИРЕДОВНА
ЦЕНА
Пријава на работниципо лице300.00 ден500.00 ден
Одјава на работниципо лице300.00 ден500.00 ден
Посредување при задолжителни систематски прегледипо лице100.00 ден300.00 ден
Посредување при полагање на испити за водичи, придружници и раководење на ТАпо лице600.00 ден1 200.00 ден
Услуга околу одржување на софтверот и хардверот на Вашата компанијамесечно800.00 ден1 500.00 ден
Чек листа што е се потребно (документи) за една компанија да обавува дејност согласно законите, на која би и се давало правен совет односно би се прегледувале документите и би им се сугерирало што им недостасува и на кој начин да се комплетира документацијата 2 000.00 ден4 000.00 ден
Посредување при апликација за ИПАРД и ИПА програмааплицирана вредност0,5%1,5%
Посредување при ангажирање на лекар за организирање на екскурзии   
Посредување при исполнување на законската обврска за противпожарни апарати и сертификати за нивно ракување   
Посредување при договори за лекторирање на печатените брошури, флаери и целиот промотивен материјал   
Посредување со Осигурителни компании за намалување на вредноста на премиите кои ги плаќаат членките на Комората   
Посредување при печатење на материјали на членките. Добивање на поконкретна понуда од печатници кои би се поевтиниле трошоците за печатење на материјали на членките   
Посредување при организирање на обуки за лица кои мораат да поседуваат лиценца за примена Хасап стандарди   
Посредување и договор за соработка со МПМ за рекламирање на членките, намалување на цените за рекламирање   
Поставување на банер 1   
Поставување на банери 2, 3 и 4   
Поставување на банер 5   

ЗА КОМОРАТА

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ТАГОВИ