Потпишан Меморандум за соработка со ЦТУ

На 22.март СКТМ оствари работна средба со Црногорската Туристичка Организација - ЦТУ.
 

ЦТУ е бизнис заедница на туристички работници, претставници на приватниот сектор во Црна Гора. 
На работна средба беше потпишан Меморандум за соработка и разбирање помеѓу двете организации СКТМ и ЦТУ со цел продлабочена идна соработка во сите свери на Туризмот помеѓу двете организации.

Поврзани вести