Унапредување на соработката со Полошкиот плански регион

Со цел унапредување на соработката со Полошкиот плански регион во делот на развој и искористување на Туристичките потенцијали, на 15.04.2019г. потпишан е меморандум за разбирање и деловна соработка помеѓу СКТМ и општина Боговиње.

Поврзани вести