Одржана обука во рамките на проектот Cheese And Wine And Tourism Will Shine

Од 22.05 - 29.05.2019 година во Софија, Република Бугарија, беше одржана обука во рамките на проектот "Cheese And Wine And Tourism Will Shine" од програмата Еразмус+, K2 - Национална агенција за образовни програми и мобилност во Скопје при Европската комисија во Брисел за вмрежување на дигитална платформа на туристичките компании на земјите учеснички во проектот.Поврзани вести