СКТМ на четвртата меѓународна научна конференција - Tourism as a Generator of Employment


Од 30.05 - 01.06.2019 година во Врњачка Бања, Република Србија, беше одржана четвртата меѓународна научна конференција за развој на туризмот.

На конференцијата беше презентиран стручниот труд под наслов "Stakeholders in sustainable tourism development".

Стручниот труд беше презентиран од страна на извршната директорка на СКТМ, г-ѓа Биљана Пејоска Ристеска. 

Поврзани вести